O portálu X

Portál X je jedním z primárních projektů organizace Fuck Cancer. Jeho první částí, kterou spouštíme, je interaktivní mapa obsahující důležité kontakty, které pacienti potřebují během i po ukončení léčby. Poskytuje pacientům a jejich rodinám důležité kontakty a informace o organizacích, které usnadní léčbu a úspěšný návrat do běžného života. Umožňuje vyhledávání těchto kontaktů podle hledané pomoci i podle místa bydliště, tedy v blízkém okolí. A to jak podle typu služby těchto organizací, tak podle pomoci, kterou tyto organizace nabízí. Mapa je však pouze prvním krokem. V budoucnu bude portál rozšířen o blogovou část nabízející důležité informace a rady o léčbě onemocnění, příběhy ostatních pacientů, které umožní získat pocit, že cesta k uzdravení existuje, a také novinky a aktuální informace o možnostech léčby. Další části pak budou sdílený kalendář akcí pro pacienty a jejich blízké, které pořádají organizace věnující se této problematice. Poslední a velice důležitou částí bude pracovní portál pro všechny s omezenou pracovní schopností a možností rekvalifikace se specializací, kterou je možno vykonávat s určitým handicapem, který onkologické onemocnění bohužel velice často přináší.